Месец: октомври 2019

Потенциални функции на витамин С в кожата и значение. Високата концентрация на витамин С в кожата показва, че той има редица важни биологични функции, които са от значение за здравето на кожата. Неговите основни функции са свързани с образуването на колаген и антиоксидантна защита. Ролята на витамин С за здравето на кожата се обсъжда от […]